Správa voucherů


# Voucher

Definice voucheru

Každý voucher je v systému identifikován unikátním alfanumerickým kódem, který má 10 až 16 znaků. Může nabývat různého počtu užití (např. 10 vstupů do sauny) a tak lze voucher čerpat i postupně po celou dobu jeho platnosti.

Co je to QR kód

QR kód je čtvercový obrazec složený z malých zdánlivě neuspořádaných čtverečků. Má schopnost v sobě nést textovou informaci, kterou lze pomocí čtečky QR kódů přečíst. QR kód umisťujeme na každý voucher a nese v sobě URL adresu s alfanumerickým kódem. Pokud ho naskenujete pomocí mobilního telefonu, může vás automaticky přesměrovat do Voucherino administrace, kde voucher můžete obratem ověřit a uplatnit.

Výpis všech kódů, které jsou v systému evidovány, naleznete v administraci
Správa voucherů >> Seznam poukazů

Vygenerování sady voucherů
Vygenerování sady voucherů

Stavy voucherů

Voucher během svého životního cyklu nabývá různých stavů, které definují, jak lze s voucherem v danou chvíli pracovat.

Přehled stavů

  • Vytvořeno
  • Aktivní
  • Částečně uplatněno
  • Uplatněno
  • Zrušeno
  • Expirováno

# Sada voucherů

Sadou voucherů jsou myšleny 2 a více voucherů vygenerovaných v jenom balíku. Sadu voucherů využijete například v případě, kdy potřebujete na prodejnu balík tištěných voucherů. Nastavíte si požadovaný počet, datum platnosti (samozřejmě lze upravit i při jeho vydání) a počáteční stav voucheru (aktivní, neaktivní). Nakonec přiřadíte sadě grafickou variantu.

Výsledkem bude PDF soubor obsahující požadovaný počet voucherů, který můžete například zaslat do copycentra nebo si vouchery vytisknout sami.

Stavy voucherů

V průběhu celého životního cyklu voucheru nabývá voucher několika stavů. Zpravidla se voucher vytváří se stavem aktivní či neaktivní. V případě, že voucher je vygenerován jako neaktivní, při vydání voucheru klientovi je nutné voucher aktivovat, aby ho v budoucnu mohl uplatnit. V případě odcizení či ztráty takové sady neaktivovaných voucherů je lze snadno vyřadit ze systému.

Vygenerování sady voucherů
Vygenerování sady voucherů

Každá sada voucherů má vlastní stránku s výpisem voucherů a dalšími ovládacími prvky (stažení PDF, hromadné akce, export do CSV).

Detail sady voucherů
Detail sady voucherů