Správa designů


# Grafická šablona

Za grafickou šablonu se považuje design voucheru, z kterého se následně budou odvozovat jeho další varianty. Varianta se následně bude lišit již jen v použitých elementech, zásadní grafické pojetí definuje grafická šablona.

VMS Voucherino několik způsobů, umožňující vytvořit si design šablony voucheru.

  • Výběr z předpřipravené knihovny designů
  • Import vašeho designu
  • Tvorba designu na zakázku
Výpis předpřipravených designů
Výpis předpřipravených designů

# Grafická varianta

Grafická varianta se odvozuje z grafické šablony. V případě, že chcete odlišit různé druhy voucherů unikátními texty či grafickými elementy, můžete vytvořit neomezené množství variant.

Příklad

Majitelka kadeřnictví, které má klientelu dámskou, pánskou i dětskou, chce prodávat vouchery pro všechny tyto skupiny. Ze základní šablony si vytvoří 3 varianty a ty se budou lišit obsaženými prvky na míru dané skupiny klientů.

Založení nové varianty voucheru
Založení nové varianty voucheru

Po zadání základních vlastností varianty voucheru můžete editovat i jeho vzhled. VMS Voucherino nabízí grafický editor, v kterém můžete editovat text, vkládat obrázky, logo a další grafické prvky.

Grafický editor pro úpravu designů
Grafický editor pro úpravu designů

V případě předpřipravených designů jsou pozice QR kódů a alfanumerických kódů pevně dané. V případě zájmu je možné pozici těchto prvků změnit.

Seznam vytvořených variant je dostupný v sekci Grafika voucherů >> Varianty šablon. S variantou je možné provádět následující akce.

  • Editace varianty
  • Vygenerování voucheru
  • Vygenerování sady voucherů
  • Klonování varianty
  • Smazání varianty
Výpis grafických variant
Výpis grafických variant