Správa uživatelů


# Uživatelské role

Do účtu své společnosti můžete přidat uživatele, kteří se mohou lišit oprávněními, které jim můžete přiřadit. Hlavní účet, který vznikl při registraci, se označuje jako Správce firemního účtu. Má práva ke všem dostupným funkcionalitám.

Dalším typem oprávnění je Uživatel s omezenými právy, který nemá přístup k určitým funkcionalitám, ke kterým by měl mít přístup jen Správce firemního účtu (fakturace, nastavení společnosti, úprava designů voucherů atd.).

Posledním typem oprávnění je Uživatel s právy k ověřování a uplatňování poukazů. Tento uživatel má oprávnění pouze k nakládání s vouchery.

Výpis uživatelů v administraci VMS Voucherino
Výpis uživatelů v administraci VMS Voucherino

# Vytvoření nového uživatele

Správce firemního účtu má oprávnění k přidání dalších uživatelů do systému. V sekci Uživatelé >> Uživatelské účty naleznete rozhraní pro přidání uživatele.

Vytvoření nového uživatele
Vytvoření nového uživatele

Po vyplnění uživatelských údajů a odeslání formuláře odchází novému uživateli e-mail s pozvánkou. V e-mailu nový uživatel nalezne aktivační odkaz, který ho přesměruje na stránku, kde si zvolí heslo, které bude používat pro přihlášení do systému.