Jak na dárkové poukazy v rámci EET?

Pokud nabízíte nebo plánujete nabízet dárkové poukazy, rozhodně teď dávejte dobrý pozor. Naleznete zde základní informace, které vám zodpoví základní otázky: Jaké jsou základní typy dárkových poukazů? Jak evidovat jednotlivé typy dárkových poukazů?

Pojďme se podívat hlouběji, o co se vlastně jedná.

Základní typy dárkových poukazů a jejich evidence v EET

Dárkové poukazy na konkrétní zboží nebo službu

  • tento typ poukázky se eviduje pouze JEDNOU, protože se jedná o službu, kterou zákazník využije pouze jednou, vícekrát tento typ dárkového poukazu využít nelze
  • jedná se o odběr služby, která byla již dříve zakoupená
  • tato varianta je tedy jednodušší pro evidenci

Rosa

Šablona vhodná k wellness pobytům či masážím.

Vytvořit poukaz

Relax

Darujte masáž či wellness.

Vytvořit poukaz

Golf

Chcete darovat golfový kurz?

Vytvořit poukaz

Zákazníkovi prodáte dárkový poukaz na jednorázový vstup do sauny nebo permanentku na více vstupů do sauny => jedna poukázka na konkrétní službu => jedna evidence

Metodika Generálního finančního ředitelství říká: "V případě platby za konkrétní zboží či služby, na které je zákazníkovi předána poukázka, poukaz, voucher nebo obdobný instrument, na základě kterého následně dochází pouze k odebrání zboží či služby, se o platbu určenou k následnému čerpání nejedná. Obdobně není uplatnění takového instrumentu následným čerpáním."

V metodice Generálního finančního ředitelství je pro tento typ poukazů uveden tento příklad: "V případě koupě dárkového poukazu na masáž zad v hodnotě 400 Kč se jedná o evidovanou tržbu v okamžiku koupě tohoto poukazu (za předpokladu splnění formálních a materiálních znaků evidované tržby). V okamžiku uplatnění tohoto poukazu se již o evidovanou tržbu jednat nebude, neboť se nejedná o čerpání nabitého kreditu, ale o odběr již dříve zakoupené služby. Obdobně uvedené platí pro případy zakoupení konkrétního zboží prostřednictvím internetu a jeho následnému vyzvednutí na odběrném místě. Uvedené je možné aplikovat i na situace, kdy je zakoupena poukázka na vícenásobné odebrání konkrétního zboží nebo služeb, např. na 10 hodinových vstupů do bazénu."

Dárkové poukazy na služby nebo zboží v určité hodnotě

  • tento typ poukázky se eviduje DVAKRÁT, v tomto případě se jedná o poukaz, jehož částka je určena k dalšímu čerpání (částka, kterou využijete k nákupu jiného produktu nebo ji uplatníte při vstupech)
  • při evidování tohoto typu poukázek uvedete do datové zprávy, že se jedná o částku určenou k dalšímu čerpání
  • v případě, že u vás zákazník použije tento typ dárkového poukazu, v tom případě uvedete do datové zprávy následné čerpání, tzn. zákazník u vás přímo využije dárkový poukaz

Feet Massage

Pro uvolněná chodidla a nohy.

Vytvořit poukaz

Wine

Návštěva sklípku či vinotéky.

Vytvořit poukaz

Beer

Dárkový poukaz na pár kousků v oblíbené hospodě nebo do pivních lázní?

Vytvořit poukaz

Zákazníkovi prodáte dárkový poukaz na cvičení ve výši 300Kč. Zákazník si tedy může vybrat například lekce jógy  (při ceně 100Kč/lekce si tedy může jít 3x zacvičit) nebo jít na spinning (při ceně 150Kč/lekce může jít pouze 2x) ve zmíněné výši vstupu => musí se evidovat vícekrát (při prodeji i při čerpání)

V metodice Generálního finančního ředitelství je pro tento typ poukazů uveden tento příklad: "V případě koupě dárkového poukazu na předem neurčené služby v zařízení „X“ v celkové hodnotě 2 000 Kč se jedná o evidovanou tržbu v okamžiku koupě tohoto poukazu (za předpokladu naplnění výše uvedených podmínek) a zároveň se jedná se částku určenou k následnému čerpání. V okamžiku uplatnění tohoto poukazu se opět bude jednat o evidovanou tržbu a zároveň se bude jednat o částku, která je čerpáním příslušného kreditu. Při čerpání může docházet jak k situacím, kdy bude zákazník za odebrané služby ještě doplácet (např. formou hotovosti), tak k vyčerpání kreditu v plné výši najednou nebo dojde k vyčerpání kreditu postupně. Jedná se o situace, kdy si zákazník konkrétní zboží či služby vybírá až v okamžiku čerpání."