Jak na dárkové poukazy v rámci EET?

13.06.2018 Pro firmy
Jak na dárkové poukazy v rámci EET?

Pokud nabízíte nebo plánujete nabízet dárkové poukazy, rozhodně teď dávejte dobrý pozor. Naleznete zde základní informace, které vám zodpoví základní otázky: Jaké jsou základní typy dárkových poukazů? Jak evidovat jednotlivé typy dárkových poukazů?

Pojďme se podívat hlouběji, o co se vlastně jedná.

Základní typy dárkových poukazů a jejich evidence v EET

Dárkové poukazy na konkrétní zboží nebo službu

  • tento typ poukázky se eviduje pouze JEDNOU, protože se jedná o službu, kterou zákazník využije pouze jednou, vícekrát tento typ dárkového poukazu využít nelze
  • jedná se o odběr služby, která byla již dříve zakoupená
  • tato varianta je tedy jednodušší pro evidenci

Zákazníkovi prodáte dárkový poukaz na jednorázový vstup do sauny nebo permanentku na více vstupů do sauny => jedna poukázka na konkrétní službu => jedna evidence

Metodika Generálního finančního ředitelství říká: "V případě platby za konkrétní zboží či služby, na které je zákazníkovi předána poukázka, poukaz, voucher nebo obdobný instrument, na základě kterého následně dochází pouze k odebrání zboží či služby, se o platbu určenou k následnému čerpání nejedná. Obdobně není uplatnění takového instrumentu následným čerpáním."

V metodice Generálního finančního ředitelství je pro tento typ poukazů uveden tento příklad: "V případě koupě dárkového poukazu na masáž zad v hodnotě 400 Kč se jedná o evidovanou tržbu v okamžiku koupě tohoto poukazu (za předpokladu splnění formálních a materiálních znaků evidované tržby). V okamžiku uplatnění tohoto poukazu se již o evidovanou tržbu jednat nebude, neboť se nejedná o čerpání nabitého kreditu, ale o odběr již dříve zakoupené služby. Obdobně uvedené platí pro případy zakoupení konkrétního zboží prostřednictvím internetu a jeho následnému vyzvednutí na odběrném místě. Uvedené je možné aplikovat i na situace, kdy je zakoupena poukázka na vícenásobné odebrání konkrétního zboží nebo služeb, např. na 10 hodinových vstupů do bazénu."

Dárkové poukazy na služby nebo zboží v určité hodnotě

  • tento typ poukázky se eviduje DVAKRÁT, v tomto případě se jedná o poukaz, jehož částka je určena k dalšímu čerpání (částka, kterou využijete k nákupu jiného produktu nebo ji uplatníte při vstupech)
  • při evidování tohoto typu poukázek uvedete do datové zprávy, že se jedná o částku určenou k dalšímu čerpání
  • v případě, že u vás zákazník použije tento typ dárkového poukazu, v tom případě uvedete do datové zprávy následné čerpání, tzn. zákazník u vás přímo využije dárkový poukaz

Zákazníkovi prodáte dárkový poukaz na cvičení ve výši 300Kč. Zákazník si tedy může vybrat například lekce jógy  (při ceně 100Kč/lekce si tedy může jít 3x zacvičit) nebo jít na spinning (při ceně 150Kč/lekce může jít pouze 2x) ve zmíněné výši vstupu => musí se evidovat vícekrát (při prodeji i při čerpání)

V metodice Generálního finančního ředitelství je pro tento typ poukazů uveden tento příklad: "V případě koupě dárkového poukazu na předem neurčené služby v zařízení „X“ v celkové hodnotě 2 000 Kč se jedná o evidovanou tržbu v okamžiku koupě tohoto poukazu (za předpokladu naplnění výše uvedených podmínek) a zároveň se jedná se částku určenou k následnému čerpání. V okamžiku uplatnění tohoto poukazu se opět bude jednat o evidovanou tržbu a zároveň se bude jednat o částku, která je čerpáním příslušného kreditu. Při čerpání může docházet jak k situacím, kdy bude zákazník za odebrané služby ještě doplácet (např. formou hotovosti), tak k vyčerpání kreditu v plné výši najednou nebo dojde k vyčerpání kreditu postupně. Jedná se o situace, kdy si zákazník konkrétní zboží či služby vybírá až v okamžiku čerpání."

Fotogalerie

Hledáte chytrý systém na tvorbu, správu a prodej voucherů?